Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Kazimierz Lizoń od:

 1. sąsiadów Andrzeja z Kamienicy
 2. kolegów Andrzeja z pracy
 3. kolegów Andrzeja z pracy
 4. Katarzyny i Sylwestra Kulig z dziećmi
 5. Teresy i Jana Kopeć z rodziną
 6. syna Andrzeja z rodziną
 7. Doroty Talar i Marcina Steczowicza
 8. właścicieli i pracowników firmy GLINIK z Łącka
 9. właścicieli i pracowników firmy GLINIK z Łącka
 10. właścicieli i pracowników firmy GLINIK z Łącka
 11. właścicieli i pracowników firmy GLINIK z Łącka
 12. kuzynki Wiesławy Fiut
 13. pracowników z Samorządowego Przedszkola w Kamienicy
 14. pracowników z Samorządowego Przedszkola w Kamienicy
 15. Izabeli i Zbigniewa Stawiarskich
 16. sąsiadów
 17. Marka Smolenia z rodziną
 18. Ryszarda i Katarzyny Motawa
 19. Małgorzaty Zygadło z rodziną
 20. Cecylii i Zbigniewa Najduch z rodziną
 21. Dariusza Lasyka z Przysietnicy
 22. Anety i Sylwestra Łazarczyk z Kiczni
 23. Kazimierza i Doroty Myjak
 24. Lidii i Krzysztofa Najduch
 25. Marii i Tomasza Najduch
 26. Krystyny Najduch z rodziną
 27. Jadwigi Kurnyta z Jaworzna z synem i rodziną
 28. Stanisława Myjaka z Zagorzyna
 29. syna Łukasza z rodziną
 30. Agnieszki Citak

zostaną odprawione przez Ks. Marka Matuszka w Dłużycach
od 1 lutego 2023 roku