Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Maria Stec od:

 1. rodziny Madziarów
 2. sąsiada Staszka
 3. rodziny Rusinów
 4. Zofii i Zdzisława Warzecha
 5. Kingi i Krzysztofa Grońskich z Jazowska
 6. Zofii Grońskiej z Jazowska
 7. Antoniego Słowika z Gabonia
 8. Anny Majerskiej
 9. koleżanki Barbary z rodziną
 10. koleżanki Rozalii z rodziną
 11. koleżanek i kolegów z klasy rocznik 1963
 12. Elżbiety Ciesielki z rodziną
 13. rodziny Udzielów
 14. mieszkańców Jazowsko Wieś
 15. mieszkańców Jazowsko Wieś
 16. mieszkańców Jazowsko Wieś
 17. rodziny Kurzejów
 18. Barbary i Józefa Tokarz
 19. Barbary Zielonki z rodziną
 20. rodziny Majkrzaków
 21. rodziny Warzechów
 22. sąsiadów Bożeny i Piotra Kurzejów
 23. Apolonii Kubrak i Katarzyny z mężem
 24. sąsiadów Janiny i Józefa Lizoń
 25. Józefa Słowikowskiego
 26. Elżbiety Biroś z mężem i dziećmi
 27. Łukasza Kurzawy z żoną i dziećmi
 28. kuzynki Marii z mężem
 29. rodziny Twardowskich
 30. Marii Słowikowskiej z dziećmi

zostaną odprawione przez Ks. Daniela Biszczanika w parafii
pw. Św. Michała Archanioła w Olszanach od 1 lutego 2023