Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Tadeusz Zielonka od:

 1. Kierownictwa Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu
 2. Pracowników Wydziału Ogólnego Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu
 3. Pracowników Wydziału Ogólnego Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu
 4. Pracowników Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu
 5. Pracowników Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu
 6. Pracowników Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu
 7. Pracowników Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Targu
 8. Pracowników Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Targu
 9. Pracowników Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gorlicach
 10. rodziny Jodłowskich
 11. Piotra i Katarzyny Zaremba
 12. Justyny i Marcina Zając
 13. Justyny i Marcina Zając
 14. Barbary i Tadeusza Zarembów
 15. Bożeny i Leszka Stawiarskich
 16. rodziny Łatków z Gostwicy
 17. rodziny Łatków z Gostwicy
 18. Wiesławy i Józefa Majerskich
 19. Beaty i Andrzeja Chłud z rodziną
 20. mieszkańców Grabki i Podgrabki
 21. mieszkańców Grabki i Podgrabki
 22. mieszkańców Grabki i Podgrabki
 23. mieszkańców Grabki i Podgrabki
 24. mieszkańców Grabki i Podgrabki
 25. mieszkańców Grabki i Podgrabki
 26. Lucyny i Józefa Stanisz
 27. chrześniaka Krzysztofa z rodziną
 28. rodziny Karosek i Mróz
 29. Barbary Serdenickiej – Leśniak z mężem z Nowego Sącza
 30. Kamili i Bartłomieja z Nowego Sącza

zostaną odprawione przez O. Marka Kordeckiego
w Rzymie od 1 lutego 2023