Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Zbigniew Majerski od:

 1. kuzyna Andrzeja z rodziną
 2. rodziny Kaimów i Ubików
 3. Bogusławy i Mariusza Kozieńskich z rodzinami
 4. Zofii i Józefa Kozik
 5. Bernadetty i Adama Jasiurkowskich
 6. koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej
 7. koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej
 8. koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej
 9. Piotra Cebuli z rodziną
 10. Roberta i Jadwigi Majerskich
 11. Mieczysława i Agnieszki Majerskich
 12. kuzynki Wiesławy z mężem i kuzyna Leszka z żoną
 13. Józefy i Rudolfa Smydów z Powroźnika
 14. rodziny Cebulów
 15. Zofii i Marka Cebula z rodziną
 16. Celiny i Mirosława Cebula z rodziną
 17. Agnieszki i Dariusza Cebula z rodziną
 18. Grażyny i Andrzeja Grońskich z rodziną
 19. Anieli Tokarz
 20. Anieli Tokarz
 21. siostry Małgorzaty z mężem i dziećmi
 22. rodziny Staśków
 23. rodziny Ciesielków
 24. Rozalii i Franciszka Majerskich
 25. siostry Iwony z rodziną
 26. siostry Iwony z rodziną
 27. rodziny Popardowskich
 28. rodziny Majerskich z Krauszowa
 29. Elżbiety Surmy z rodziną
 30. Katarzyny Obrzud z rodziną

zostaną odprawione przez Ks. Andrzeja Pławiaka w Ścinawie
od 1 lutego 2023 roku