Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Dariusz Ciesielka od:

 1. pracowników firmy ACEROSYSTEM
 2. Krzysztofa i Krystyny Kołodziej z rodziną z Kamienicy
 3. kolegów z ORLENU
 4. rodziny Ramsów z Osiedla
 5. klasy 3A z rodzicami
 6. Ewy i Jarosława Cidyło
 7. Wiolety i Rafała Gałysów
 8. rodziny Tarków z Kadczy
 9. Anny i Józefa Dudek
 10. Ewy i Stanisława Gołdyn
 11. Marii i Kazimierza Klag z rodziną
 12. rodziny Banachów z Łącka
 13. Aleksandry i Wojciecha Jamro
 14. Renaty i Leszka Kołodziej z Obidzy
 15. Renaty i Leszka Kołodziej z Obidzy
 16. Magdaleny i Andrzeja Masiarz
 17. Krzysztofa Grońskiego z rodziną
 18. Zofii Grońskiej i córki Anny z rodziną
 19. kolegów z FHU LIGARA
 20. Marcina Wojnara z rodziną
 21. Bożeny i Leszka Stawiarskich z dziećmi
 22. Krzysztofa z rodziną
 23. koleżanek i kolegów Uli ze Szkoły Podstawowej
 24. Władysławy Gomółki
 25. Agnieszki i Piotra Bałuszyńskich
 26. koleżanek i kolegów Joanny Gorczowskiej z referatu spraw obywatelskich i USC w Starym Sączu
 27. koleżanek Joanny Gorczowskiej z referatu geodezji i planowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
 28. pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
 29. pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
 30. pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Brazylii
od 1 lutego 2023 roku