Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Dariusz Ciesielka od:

 1. pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
 2. pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
 3. Pani Skarbnik Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
 4. Burmistrza Starego Sącza
 5. Kazimierza Szewczyka ze Skrudziny
 6. rodziny Heleny i Mieczysława Dyrka ze Skrudziny
 7. rodziny Lidii i Bronisława Szewczyk ze Skrudziny
 8. Urszuli i Mariusza Piwowar
 9. Eweliny i Piotra Kozik
 10. Stanisławy i Jana Kozik z rodziną
 11. Jarosława i Karoliny Bober
 12. Teresy i Józefa Pustułka
 13. szwagierki Jolanty Pustułki z mężem Marcinem
 14. kolegów z pracy firmy FAMUR NOWOMAG
 15. kolegów z pracy firmy FAMUR NOWOMAG
 16. kolegów z pracy firmy FAMUR NOWOMAG
 17. kolegów z pracy firmy FAMUR NOWOMAG
 18. kolegów z pracy firmy FAMUR NOWOMAG
 19. kolegów z pracy firmy FAMUR NOWOMAG
 20. kolegów z pracy firmy FAMUR NOWOMAG
 21. Anny i Tomasza Ciągło
 22. Moniki i Adama Kolasa
 23. Wandy i Andrzeja Myjak
 24. Lucyny i Bronisława Majerskich
 25. Kazimiery i Stefana Tomasiak
 26. kolegów i koleżanek z wychowawcą klasy 8A
 27. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
 28. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
 29. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łącku
 30. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Brazylii
od 1 lutego 2023 roku