Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Dariusz Ciesielka od:

 1. Moniki Klag
 2. Katarzyny i Jerzego Kucharskich
 3. Edyty Marczyk
 4. Urszuli i Pawła Dybiec
 5. Bogusławy i Stanisława Majchrzak z rodz. z Łącka
 6. Małgorzaty i Jerzego Cycoń z Czarnego Potoku
 7. Tokarzów z Łącka z rodz.
 8. Moniki i Marka z rodz. z Łącka
 9. Jadwigi Jasiurkowskiej z rodz. z Łącka
 10. Wójta i pracowników Urzędu Gminy Łącko
 11. Wójta i pracowników Urzędu Gminy Łącko
 12. koleżanki córki Gabrysi i Dominiki
 13. sąsiadów Barbary i Józefa Kiklica z dziećmi
 14. koleżanek i kolegów z KSM Jazowsko
 15. koleżanek i kolegów z KSM Jazowsko
 16. przyjaciół syna Bartosza
 17. sąsiadów Kołodziejów
 18. Grażyny i Andrzeja Ligard z rodz.
 19. Marioli i Józefa Gorczowskich
 20. Anety i Jana Gorczowskich
 21. Zofii i Jana Gorczowskich
 22. Cecylii i Mateusza Szewczyk z Łącka
 23. Mariusza i Anny Gorczowskich z córkami
 24. Zbigniewa i Katarzyny Olchawa
 25. Grzegorza i Kingi kazimierskich z Krościenka
 26. Piotra i Małgorzaty Kazimierskich z Warszawy
 27. Heleny i Wojciecha Kazimierskich z Krościenka
 28. Anny i Krzysztofa Olchawa
 29. Olchawów z Kadczy
 30. Olchawów z Kadczy 

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie
od 3 marca 2023 roku