Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Kazimierz Lizoń od:

 1. Stanisława Rams z rodz.
 2. chrześnika Pawła Rams z rodz.
 3. Henryka Rams z rodz.
 4. Mirosława Rams z rodz.
 5. brata Józefa z rodz.
 6. siostry Józefy z rodz.
 7. siostry Zofii z mężem
 8. sąsiadów
 9. sąsiadów
 10. Anny i Krzysztofa Myjak z rodz.
 11. sąsiadów Tomasiaków
 12. Tadeusza Bieryta i Kamila Pietruchy
 13. Joanny i Tadeusza Bieryt
 14. koleżanek i kolegów żony Marii ze Związku Podhalan O. Jazowsko
 15. koleżanek i kolegów żony Marii ze Związku Podhalan O. Jazowsko
 16. Barbary Grabskiej z rodz.
 17. Tomasza Sutor
 18. Jana Sutor z rodz.
 19. siostry Bogusławy z rodz.
 20. siostry Emilii z rodz.
 21. Anny i Józefa Bieryt z rodz.
 22. brata Staszka z rodz.
 23. koleżanek żony z Firmy Basso
 24. koleżanek żony z Firmy Basso
 25. koleżanek żony z Firmy Basso
 26. syna Grzegorza i wnuczki Ani
 27. Marii Bieryt
 28. sąsiadów: Ciesielków, Łopatków i Udzielów
 29. Władysławy z synem Tadeuszem z Obidzy
 30. sąsiadów

zostaną odprawione przez O. Marka Kordeckiego
w Rzymie od 3 marca 2023 r.