Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Maria Owsianka od:

 1. Marii i Stanisława Pasiud z Czerńca
 2. rodziny Konstanty i Turek
 3. Barbary i Wojciecha Dziedzic z Bytomska
 4. Katarzyny
 5. Władysława Augustyniaka z rodz. z Krakowa
 6. Zofii Garlickiej z rodz. z Jastrzębia Zdroju
 7. Weroniki Augustyniak z Kamienicy
 8. Krzysztofa i Tadeusza Sopata
 9. Zofii i Piotra Gajdosz z Nowego Sącza
 10. Anieli Kurzeja z rodz.
 11. Jana Kozieńskiego
 12. Jana Kozieńskiego
 13. Janusza Klimek
 14. Haliny Biel z mężem
 15. rodziny Owsianków z Nowego Sącza
 16. Danuty i Jana Biel z Kadczy
 17. sąsiadów Jolanty i Maksymiliana Biel
 18. rodziny Świteckich z Gabonia
 19. kolegów syna Wiesława firmy ERSBET budowa starowiejska
 20. Eweliny Sadowskiej
 21. Sławomira Sadowskiego
 22. Grzegorza Sadowskiego
 23. Genowefy Sadowskiej
 24. Ani i Karoliny Sadowskich
 25. Jadwigi i Stanisława Sadowskich
 26. Jolanty i Czesława Faron z rodz.
 27. Marka Farona z synami
 28. Marka Majchrzaka z rodz. z Kamienicy
 29. kuzynki Józefy Chlipała z Kamienicy
 30. kuzynki Bronisławy Świnka z Kamienicy

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 3 marca 2023 roku