Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Tadeusz Zielonka od:

 1. Witolda i Bożeny Majerskich
 2. Wandy Waśko
 3. siostry Marii z córką Katarzyną
 4. siostry Marii z córką Katarzyną
 5. siostry Marii z córką Katarzyną
 6. chrzestnego Andrzeja Waśko z rodziną z Łabowej
 7. Jolanty i Piotra Cebula z dziećmi
 8. Antoniny i Piotra Duda
 9. Jacka Hołdy z rodziną
 10. rodziny Cichych i Rodaków
 11. Alicji Hołda i Jana Wesołowskiego
 12. Grażyny i Ignacego Zielonków z rodziną
 13. Haliny i Zbigniewa Włodyga
 14. Haliny i Stanisława Niemiec
 15. Marii i Jana Madziar
 16. Felicji Niemiec
 17. Lucyny i Leszka Zembura
 18. kolegów i koleżanek córki Majki ze Szkoły Podstawowej w Kadczy
 19. Małgorzaty i Andrzeja Polańskich
 20. Małgorzaty i Andrzeja Polańskich
 21. rodziny Rolków z Łabowej
 22. rodziny Rolków z Łabowej
 23. Marcina Zielonki z Łabowej
 24. Marcina Zielonki z Łabowej
 25. Sylwestra Zielonki
 26. Sylwestra Zielonki
 27. Justyny i Marcina Zając
 28. Stanisławy Łabuda
 29. rodziny Jasińskich
 30. Eugeniusza Zboźnia

zostaną odprawione przez Ks. Marka Matuszka w Dłużycach
od 7 marca 2023 roku