Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Franciszka Floryan od:

 1. Stefana Floryana z Nowego Sącza
 2. syna Mariana z rodziną
 3. wnuka Andrzeja Floryan z rodz.
 4. Jadwigi Bober ze Skrudziny
 5. chrześniaka Krzysztofa z rodz. z Gabonia
 6. Michała i Justyny Podkomórka
 7. Czesława i Danuty Kurzeja
 8. Krzysztofa i Janiny Pierzchałów
 9. Wiesławy i Henryka Szewczyk z rodz. ze Skrudziny
 10. Barbary i Józefa Łatka z rodz. z Gołkowic
 11. siostry Anny z rodz. z Gabonia
 12. siostry Teresy z rodz.
 13. siostry Teresy z rodz.
 14. Bogumiły Warzecha
 15. chrześniaka Krzysztofa Warzechy z żoną z Janczowej
 16. Agaty i Marcina Smoroń z rodz.
 17. Jerzego i Haliny Warzecha z rodz.
 18. Jadwigi Warzecha
 19. szwagra Józefa Warzechy
 20. wnuka Rafała z rodz.
 21. wnuka Mariusza z rodz.
 22. wnuka Kamila z rodz.
 23. wnuczki Iwony z rodz.
 24. Kazimierza Warzechy z rodz.
 25. Mieczysława Pierzchały z rodz.
 26. Małgorzaty i Wiesława Warzecha
 27. synowej i wnuków: Dawida i Mileny
 28. wnuczki Patrycji
 29. wnuczki Angeliki
 30. Zofii i Antoniego Job

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Brazylii
od 10 kwietnia 2023 roku