Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Aniela Kiklica od:

 1. Zofii Szczepaniak z rodziną
 2. Beaty Warzecha z rodziną
 3. Piotra Kiklicy z rodziną
 4. Barbary Wiercioch z rodziną ze Szczawnicy
 5. Stanisławy i Doroty Poparda
 6. Elżbiety i Mariana Domek z Zagorzyna
 7. Anety i Andrzeja Chochorowskich z dziećmi z Rogów
 8. Pracowników Łąckiego Banku Spółdzielczego POK Jazowsko i POK Łącko Rynek
 9. Pracowników Łąckiego Banku Spółdzielczego POK Jazowsko i POK Łącko Rynek
 10. Związku Podhalan Oddział Jazowsko
 11. rodziny Opielewiczów i Lasyków
 12. sąsiadów Tomasiaków
 13. Józefa i Stanisławy Gromala z rodziną
 14. Joanny i Szczepana Mikołajczyk z córkami
 15. rodziny Kozików
 16. Lucyny Mamala z rodziną z Francji
 17. Michała Mamala z rodziną
 18. Marii Mamala
 19. Członkiń Róży Zofii Pietruszki
 20. Katarzyny i Adama Twardowskich ze Szczereża
 21. Wiesławy i Zenona Twardowskich ze Szczereża
 22. Bożeny i Kazimierza Poparda z dziećmi
 23. Józefa i Józefy Biel
 24. Kazimierza i Kazimiery Biel z rodziną
 25. Władysława i Bożeny Kiklica z synami
 26. Marii i Franciszka Wielowskich
 27. Marii Kiklica
 28. rodziny Sajdaków z Jazowska
 29. Janiny i Józefa Lizoń
 30. Eweliny i Sławomira Gańko

zostaną odprawione przez Ks. Roberta Biela w Poznaniu
od 2 maja 2023 roku