Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Zbigniew Poparda od:

 1. Katarzyny Cebula
 2. Michaliny i Bronisława Cebula z Woli Piskulinej
 3. kolegów i koleżanek córki Doroty z klasy z gimnazjum
 4. Jolanty i Pawła Kurnyta z rodz.
 5. Zofii i Wojciecha Majerskich
 6. Kongi i Szczepana Waśko z Podegrodzia
 7. Katarzyny i Roberta Klag z dziećmi
 8. Jana Rucińskiego
 9. Barbary i Jerzego Stec
 10. Pauliny i Rafała Stec
 11. Patrycji Poparda i Krzysztofa Warzechy
 12. Ewy i Leszka Kwit z Woli Piskulinej
 13. Jadwigi i Jacka Popardów z Zagorzyna
 14. sąsiadów Warzechów
 15. Haliny i Stanisława Duda
 16. Stanisława Matyki
 17. pracowników firmy PYRDOŁ OGRODZENIA
 18. kolegów i koleżanek z klasy wnuczki Katarzyny
 19. Agnieszki i Adama Jarek z Zagorzyna
 20. Czesława i Stanisławy Klimek z Obidzy
 21. Heleny Klag z synem Piotrem z Obidzy
 22. Marii i Walentego Klag z Obidzy
 23. Józefa Czajki i córek z rodzinami
 24. Katarzyny i Grzegorza Stec
 25. Jadwigi i Romana Grońskich
 26. Janiny i Mieczysława Stec
 27. Józefa Fiut
 28. Karoliny i Adriana Szczęsny
 29. chrześniaka Jerzego Janiczek
 30. Lucyny Janiczek

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 2 maja 2023 roku