Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Bronisław Trzajna od:

 1. koleżanki Urszuli Węgrzynowskiej z rodziną
 2. Barbary i Marka Bodzionych
 3. Jolanty i Jacka Migacz
 4. pracowników Służby Zdrowia NZOZ Zdrowie Rodziny Podegrodzie
 5. rodziny Kolasów
 6. Bożeny i Grzegorza Trzajna
 7. Elżbiety i Marcina Zasucha z Łącka
 8. Leszka Gucwy z rodziną
 9. Marka i Anny Lipień
 10. Brata Jerzego z rodziną
 11. Michała Mikołajczyka z Łącka
 12. Sławomira i Jadwigi Pietruszka z rodziną
 13. kuzynki Teresy z rodziną z Węglówki
 14. kuzynki Marii Wyszyńskiej
 15. Stanisława i Barbary Kołodziej z dziećmi
 16. Józefa i Aliny Kołodziej z rodziną
 17. Zofii Kozik z dziećmi
 18. Jana Klimka z rodziną
 19. Wójta i pracowników UG Łącko
 20. Bogusława i Katarzyny, Mateusza Klimek ze Starego Sącza
 21. Henryka i Bożeny Pietruszka z dziećmi
 22. rodziny Ciesielków
 23. Henryka Świechowskiego z rodziną
 24. Janiny i Marka Kurzeja
 25. Artura Malinowskiego z rodziną ze Szczawnicy
 26. Wojciecha i Moniki Wyrostek z dziećmi
 27. Barbary i Roberta Bieryt z rodziną
 28. Lidii i Krzysztofa Kurzeja z rodziną
 29. Anny i Piotra Nowak
 30. Eweliny i Jonasza Olesiak z dziećmi

zostaną odprawione przez O. Marka Kordeckiego w Rzymie
od 2 czerwca 2023 roku