Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Józef Ślaz od:

 1. Stanisławy i Stanisława Kurzeja z rodziną
 2. Macieja Strzałki z rodziną z Królowej Polskiej
 3. Stanisławy i Wojciecha Biel z rodziną
 4. Anny i Józefa Bieryt z rodziną
 5. koleżanki córki Michaliny, Anny Kozik – Poparda z rodziną z Brzyny
 6. Kazimiery Poparda
 7. sąsiadów Sajdaków z Brzyny
 8. Anny i Stefana Sajdak z synami
 9. Bogusi i Andrzeja Wojtas z dziećmi
 10. Józefy i Mariana Zaremba
 11. Barbary i Tadeusza Zaremba
 12. siostry Krystyny z rodziną
 13. kolegów z firmy HYDRO-GAZ
 14. Teresy i Jana Kilimek
 15. Józka Kołodzieja z Brzyny
 16. kuzyna Stefana Klimka z żoną z Zagorzyna
 17. Jana Stawiarskiego
 18. Bożeny i Leszka Stawiarskich z dziećmi
 19. OSP w Obidzy
 20. Zarządu OSP w Obodzy
 21. Bronisława i Stanisławy Sopata z rodziną
 22. Kingi Sopata z Obidzy
 23. kolegów i koleżanek z roku Piotrka
 24. pracowników produkcji firmy KRYSZTAŁ Jan Plata
 25. pracowników, kierowców i magazynierów firmy KRYSZTAŁ Jan Plata
 26. Katarzyny i Krzysztofa Bogaczyk
 27. Anity i Waldemara Marcinowskich
 28. pracowników firmy CELPAP
 29. pracowników firmy CELPAP
 30. koleżanek i kolegów Oli i Moniki z klady 3b gimnazjum

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 2 czerwca 2023 roku