Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Zbigniew Poparda od:

 1. Psonaków ze Starej Cegielni
 2. Łucji i Stanisława Majerskich
 3. kolegi Józefa Banacha z Gołkowic
 4. Kingi i Krzysztofa Grońskich
 5. Eweliny i Stanisława Majerskich
 6. Michaliny i Tadeusza Majerskich
 7. Anny i Grzegorza Olszewskich z rodziną
 8. Marii i Jana Twardowskich ze Szczereża
 9. rodziny Klagów z Zagorzyna
 10. Krystyny i Mariana Urbańczyk z Zawadki
 11. Anny i Jakuba Potoczek z dziećmi
 12. Eli i Pawła Szczęsnych
 13. Barbary i Krzysztofa Świechowskich
 14. Zofii i Józefa Ciesielków
 15. Agnieszki i Pawła Klimek z rodziną
 16. Janiny i Józefa Klimek z Łazów Brzyńskich
 17. chrześnika Pawła Madziara z Kasią
 18. Anny i Adama Madziar
 19. Walerii Madziar
 20. Kamili i Jakuba Kulaków
 21. Łucji i Antoniego Duszyńskich
 22. Agaty i Jerzego Dudów
 23. Marcina Karcza
 24. Dariusza Kłak z rodziną
 25. Adelajdy Szczepaniak z rodziną
 26. Michaliny Kłak z mężem
 27. Bogusławy i Adama Zabłockich
 28. Marii i Henryka Klag
 29. Marii i Henryka Klag
 30. Jana i Marii Janik z rodziną z Praczki

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie
od 2 czerwca 2023 roku