Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Bronisław Trzajna od:

 1. Barbary i Wiesława Trzajna
 2. Lucyny i Piotra Steców
 3. Józefa i Marka Stec
 4. Stanisława Biela
 5. Heleny i Stanisława Wyrostek
 6. Piotra i Kingi Plata
 7. Marii i Józefa Bielów z Jazowska
 8. Lucyny i Stanisława Lorczyk
 9. Zdzisławy i Jana Kotas
 10. Aleksandry i Wojciecha Tokarczyków
 11. Piotra i Bogusławy Kołodziej z Brzyny
 12. Krystyny Warzecha
 13. Barbary i Witolda Owsianków
 14. sąsiadów z Równi
 15. sąsiadów z Równi
 16. Iwony i Michała Mamala
 17. Lucyny Mamala z rodz.
 18. Marii Mamala
 19. Elżbiety i Adama Ramsów
 20. Anny i Józefa Owsianków
 21. Heleny i Stanisława Jawor z rodz.
 22. siostrzenicy Barbary z rodz.
 23. Antoniny i Piotra Duda
 24. chrześniaka Józefa Stanisza z rodz.
 25. Janiny i Wincentego Stanisz
 26. Józefy i Józefa Biel
 27. Kazimiery i Kazimierza Biel z rodz.
 28. Krystyny i Wiesława Majerskich z Kadczy
 29. kuzyna Zenka z rodz.
 30. Ryszarda i Michaliny Gańko z rodz.

zostaną odprawione przez O. Marka Kordeckiego w Rzymie
od 1 sierpnia 2023 roku