Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Franciszek Majerski od:

 1. Klimków z Maszkowic
 2. Józefa i Celestyny Kozik
 3. kolegów Syna Roberta z pracy firmy MALKRAFT
 4. Barbary i Stanisława Kozik zGołkowic z rodz.
 5. sąsiada Juliana Podobińskiego z rodz.
 6. Małgorzaty i Mariana Tokarz z rodz.
 7. Wincentego i JaninySTanisz
 8. Stanisławy Prońskiej
 9. firmy MALKRAFT
 10. Gierczyków
 11. Grzegorza i Agaty Majerskich z Ptaszkowej
 12. Władysławy Kozik z rodz.
 13. Sajdaków z Brzyny z rodz.
 14. Antoniny i Józefa Steców
 15. Teresy i Mieczysława Mucka ze Szczawy
 16. Wiesławy i Alberta Kłak z córkami z Londynu\
 17. Beaty Lis z rodz. ze Szczawy
 18. brata Stanisława z żoną
 19. Edyty Daniel z córką ze Szczawy
 20. Pawła Franczyka z rodz. z Poręby Wlk.
 21. Bożeny i Marka Franczyków ze Szczawy
 22. Weroniki Majerskiej z rodz.
 23. Teresy i Andrzeja Ligas z dziećmi
 24. Zofii i Tadeusza Ligas
 25. Stanisławy i Zbigniewa Kustrów
 26. Krystyny Sukiennik
 27. Krystyny i Marka Pierzga z dziećmi
 28. Mieczysława Dąbrowszczyk z żoną i synem
 29. Anny i Marka Kozieńskich z rodz.
 30. Mariana Kucharskiego z rodz.

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Brazylii
od 10 sierpnia 2023 roku