Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Jan Bieryt od:

 1. Wiesława Zarabskiego z synami
 2. wnuczki Renaty z mężem i prawnuczkiem
 3. Weroniki i Łukasza Matusik z dziećmi
 4. Małgorzaty Rzemińskiej
 5. Andrzeja i Renaty Rzemińskich z dziećmi
 6. Stanisława i Bogusławy Czerpak z rodziną
 7. Kazimierza Czerpaka
 8. Krzysztofa i Bożeny Koza
 9. koleżanki z pracy córki Bożeny i Lucyny Pawlik
 10. Menegera Restauracji Szklarnia
 11. koleżanki córki Bożeny Aliny
 12. Izy i Krzysztofa Miechulskich
 13. Ewy i Jana Cecur
 14. Marii i Mariana Przeciszewskich
 15. Marii i Andrzeja Myjak
 16. Małgorzaty i Mariana Myjak
 17. Adama Myjaka
 18. siostry Antoniny Myjak
 19. wnuczki Beaty z rodz.
 20. wnuczki Iwony z rodz.
 21. syna Zdzisława z żoną
 22. Grażyny z mężem z Ochotnicy
 23. Czesława Psonaka z rodz. z Maszkowic
 24. Stanisława Bieryta z Gabonia
 25. Katarzyny i Andrzeja Kacperskich
 26. wnuczki Małgorzaty z rodz.
 27. prawnuka Patryka z rodz.
 28. wnuczki Urszuli z synem Łukaszem
 29. siostrzeńca Jana z rodz.
 30. chrześniaka Stanisława Myjaka z Nowej Wsi

zostaną odprawione przez Ks. Roberta Biela w Poznaniu
od 1 sierpnia 2023 roku