Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Weronika Poparda od:

 1. Ireny i Stanisława Klimek z Sękowej
 2. Joanny i Marka Machowskich z rodz.
 3. przyjaciół Aleksandry i Adama Grońskich
 4. kuzyna Stefana Klimek z żoną z Zagorzyna
 5. Janiny i Kazimierza Lizoń
 6. Ireny Maciuszek z rodz.
 7. Daniela Popardy z rodz.
 8. Mastalerz z Tylmanowej
 9. Pierzchałów z Tylmanowej
 10. Weroniki i Tomasza Ziemianek z Tylmanowej
 11. Stanisłąwy Biel z rodz.
 12. Barbary Kolczyk i Heleny Stypek
 13. Stypków i Lorków
 14. Barbary i Piotra Ciesielka z Tylmanowej
 15. Katarzyny i Grzegorza Michałczak z rodz. z Tylmanowej
 16. Marii Michałczak z Tylmanowej
 17. kuzynki Katarzyny z Tylmanowej z rodz.
 18. Michała Sajdaka z Sylwią
 19. Sajdaków z Brzyny
 20. Anety i Krzysztofa Leśnik z Gabrysią
 21. Justyny i Jacka Szarota z dziećmi
 22. Jadwigi i Sławomira Pietruszków z rodz.
 23. Pawła i Marioli Kołodzieja
 24. Józefa i Wiesławy Kołodziej
 25. bratowej Bernadety z mężem
 26. Klimków z Owczar
 27. kuzyna Franciszka z rodz. z Nowicy
 28. Ani z dziećmi z Gorlic
 29. sąsiadów Jolanty i Andrzeja Kurzeja
 30. Turków

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 1 sierpnia 2023 roku