Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Franciszek Majerski od:

 1. wnuczki Gabrysi
 2. syna Mieczysława z rodziną
 3. Stanisławy Majerskiej
 4. Iwony i Stefana Tokarz
 5. Anny Popardy
 6. Danuty i Kamila Kozieńskich
 7. Stanisławy i Mariana Kołodziej
 8. sąsiadów Józefy i Jana Łatków
 9. Haliny i Dariusza Górskich
 10. Józefa Wyrostka
 11. kolegi Józefa z Łazów
 12. kolegi Józefa z Łazów
 13. chrześnika Andrzeja z rodziną z Ptaszkowej
 14. bratowej Pauliny z rodziną z Jaworzna
 15. bratanka Rafała z Anglii z rodz.
 16. brata Stefana z żoną ze Starego Sącza
 17. Mieczysława Dziubanowskiego z rodziną z Rodziestowa
 18. siostry z rodziną z Krakowa
 19. Jarków z Łącka
 20. Jarków z Łącka
 21. Jarków z Łącka
 22. Jarków z Łącka
 23. Piotra Ślaza z rodziną
 24. Zofii Ślaz z córkami
 25. Marii Pogwizd z rodziną
 26. Wojciecha i Stanisławy Janczura z Byniowej
 27. rodziny Tokarzów z Jazowska
 28. Stanisławy Cepieli z rodziną
 29. rodziny Bandyków z Łącka
 30. rodziny Miśtaków z Łącka

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Brazylii
od 10 września 2023 roku