Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Stanisław Pietruszka od:

 1. Teresy i Jana Zabrzeskich z Grywałdu
 2. Haliny i Józefa Olszak
 3. Ewy i Zbigniewa Marciniak
 4. Bronisławy Pietruszka z rodziną
 5. Barbary Świderskiej z Podrzecza
 6. Stanisławy i Michała z Bolkowic
 7. Stanisławy i Michała z Bolkowic
 8. Józefa Klimka ze Świdnicy z rodziną
 9. Józefa Klimka ze Świdnicy z rodziną
 10. Zbigniewa i Urszuli Klimków z rodziną z Jawora
 11. Elżbiety i Józefa Paukner z Wolbromka
 12. Małgorzaty i Krzysztofa Kubackich z Kaniny
 13. firmy TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I DROGOWY Krzysztof Kubacki
 14. Kamila Syjuda z Wrocławia
 15. Firmy Johanna Anwandera z Niemiec
 16. Danuty Twaróg z dziećmi ze Starej Wsi
 17. Grażyny Liptak z Limanowej
 18. Pauliny i Jacka Liptak ze Słopnic
 19. Kingi Twaróg z Limanowej
 20. Barbary i Wojciecha z rodziną z Mordarki
 21. Marii i Piotra Twaróg z Limanowej
 22. Piotrusia, Jakuba, Macieja i Franciszka Twaróg z Limanowej
 23. Marii i Stanisława Jordan z rodziną z Mordarki
 24. Marii Siewielskiej z Podłopienia
 25. Marka Twaroga z Limanowej
 26. Dariusza Majerskiego
 27. Marii i Bogusława Łatków
 28. Małgorzaty i Grzegorza Owsianka
 29. Lucyny i Dawida Pieczara i Anieli Kurzeja z rodziną
 30. Jana i Elżbiety Kałuzińskich

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Brazylii
od 11 września 2023 roku