Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Jan Stawiarski od:

 1. Anny i Wiesława Pomietło z rodziną
 2. Jana i Teresy Klimek z rodziną
 3. Marii i Piotra Dychałów
 4. Katarzyny i Kazimierza Steców
 5. Jana i Józefy Stawiarskich z dziećmi z Szymiszowa
 6. rodziny Tomczyków z Szymiszowa
 7. Adama i Jadwigi Dudek
 8. Anny i Antoniego Kurzeja z Kiczni
 9. Bożeny Jawor z Kiczni
 10. Małgorzaty i Bartosza Haza
 11. Karoliny i Piotra Madziarów
 12. Basi i Marcina Madziarów
 13. Marii i Tadeusza Madziarów
 14. Janiny Psonak
 15. Heleny Kozieńskiej z rodziną
 16. Leszka Warzechy z rodziną
 17. Andrzeja i Danuty Warzecha
 18. Marii i Jana Madziarów z rodziną
 19. Doroty i Pawła Mrozów z rodziną
 20. Teresy i Stanisława Pustułka z Owieczki
 21. Grzegorza i Lucyny Rusnarczyk z Podkrzyzia
 22. Łukasza i Krystyny Dutka ze Starej Wsi
 23. wnuka Piotra
 24. wnuka Marcina z żoną
 25. rodzeństwa Marka z Moszczenicy
 26. wnuczki Kingi
 27. rodziny Dudów z Czarnego Potoku
 28. Agnieszki i Łukasza Leśniak
 29. Katarzyny i Jakuba Trzcińskich
 30. Celiny i Władysława Sławek

zostaną odprawione przez Ks. Wojciecha Mulę w Lublinie
od 1 listopada 2023 roku