Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Kazimierz Kiklica od:

 1. Marty i Grzegorza Bieniek
 2. Tomasza Bieńka
 3. Stanisławy i Andrzeja Bieniek
 4. Marii Chryczyk z rodziną
 5. rodziny Brzeźnych
 6. Kingi i Karoliny
 7. Magdaleny i Jana Golonka
 8. Janiny i Józefa Golonka
 9. Genowefy i Anieli Pyrdoł
 10. Anny Zagórowskiej z rodziną
 11. Stanisława Madziara z rodziną
 12. Tomasza Madziara z rodziną
 13. Czesława Madziara z rodziną
 14. Jana Madziara z rodziną
 15. Józefa Madziara z rodziną
 16. Barbary Stolarskiej
 17. rodziny Szwarkowskich
 18. Weroniki Majerskiej
 19. Zuzanny i Szymona Bieryt
 20. Izabeli i Marka Pociecha
 21. Elżbiety i Pawła Szczęsny
 22. Ireny Zielonki
 23. Aliny i Jerzego Rams z rodziną
 24. Ludwika Niemiec
 25. Heleny Niemiec
 26. Konrada i Moniki Ząbek z rodziną
 27. Małgorzaty Świgut z rodziną
 28. Danuty i Czesława Pogwizd
 29. Barbary i Zbigniewa Chronowskich
 30. Moniki, Agnieszki, Grzegorza Kutyła i Marii Madziar

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 1 listopada 2023 roku