Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Maria Matusiewicz od:

 1. Zarządu Gminnej Spółdzielni w Łącku
 2. Antka Biela
 3. Joanny i Grzegorza Weber z Woli Kosnowej
 4. Kingi i Wojciecha Szczepaniak z Woli Kosnowej
 5. Małgorzaty i Pawła Janeczek z Woli Kosnowej
 6. Andrzeja i Elżbiety Duda z Woli Kosnowej
 7. Aliny Duda z rodziną z Woli Kosnowej
 8. Marii i Tadeusza Madziarów
 9. Jacka i Anny Łazarz z Łącka
 10. Marii i Henryka Łazarza z Łącka
 11. Krzysztofa Kozy z Łącka
 12. Marii i Jana Koza z Łącka
 13. rodziny Orlińskich z Ostrowska
 14. Karoliny Faron z Zabrzeży
 15. Anny i Marii Florczyk z Zabrzeży
 16. Stanisława Florczyka z rodziną
 17. Andrzeja Sułkowskiego
 18. Agnieszki i Krystiana Ligas z rodziną
 19. Barbary i Edwina Przybyło z rodziną
 20. Stanisławy i Krzysztofa Sułkowskich
 21. Beaty i Wojciecha Faron ze Szczereża
 22. Janiny i Stanisława Łazarz z Maszkowic
 23. Leszka Warzechy z synami
 24. Wiesławy i Józefa Majerskich z Obidzy
 25. Heleny Turek z Tylmanowej
 26. Elżbiety i Wojciecha Rdzawskich z Czernca
 27. Barbary i Jana Duda z Tylmanowej
 28. Anety i Krzysztofa Chlipała z Tylmanowej
 29. Józefa i Marii Duda z Tylmanowej
 30. Wojciecha Mikołajczyka z rodziną z Tylmanowej

zostaną odprawione przez O. Krzysztofa Mamalę w Brazylii
od 10 listopada 2023 roku