Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Maria Poparda od:

 1. Katarzyny Florian z dziećmi
 2. Andrzeja i Iwony Job z rodziną
 3. Antoniego i Zofii Job
 4. Lucyny Majerskiej
 5. Bernadetty i Antoniego Oraczków z Nowego Sącza
 6. brata Stanisława i Stefanii Kozieńskich
 7. Genowefy i Anieli Pyrdoł
 8. kuzynki Wandy Kozieńskiej z córką
 9. kuzynki Stanisławy
 10. chrześnicy Bożeny z rodziną z Raciborza
 11. sąsiadów
 12. Antoniego Florek z rodziną
 13. Marii Bieryt
 14. Stanisławy Florek z rodziną
 15. Janiny i Józefa Klimek z Łazów Brzyńskich
 16. Józefy i Stanisława Rams
 17. kolegów Jana z kompanii zaopatrzenia
 18. Józefy Pierzchała
 19. Karoliny Suflita z Florynki
 20. Jadwigi Matuła z Polan
 21. Tomasza Szaroty
 22. swatowej z Florynki
 23. swatowej z Florynki
 24. koleżanek i kolegów córki Małgorzaty z firmy PARK M
 25. koleżanek i kolegów córki Małgorzaty z firmy PARK M
 26. Anny Bochenek z rodziną
 27. pracowników Delikatesów Centrum we Florynce
 28. córki Krystyny z rodziną
 29. wnuczki Weroniki z Grzegorzem
 30. wnuczki Gabrieli z Krzysztofem

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 1 listopada 2023 roku