Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Józefa Madziar od:

 1. Marty i Władysława Kiklica
 2. Marii i Władysława Młynarczyk
 3. Elżbiety Szczepaniak z rodz. ze Szczawnicy
 4. Marii i Józefa Piszczek z Ochotnicy
 5. Renaty i Jana Piszczek z Ochotnicy Górnej
 6. Józefy Wójciak z rodz. z Ochotnicy Górnej
 7. Marii Forenda z Ochotnicy Górnej
 8. chrześnicy Łucji Udziela z mężem i dziećmi ze Szczecina
 9. chrześnicy Marii z mężem z Ochotnicy
 10. Bronisławy Żółtek z Ochotnicy
 11. Małgorzaty i Krzysztofa Giemzik z rodz.
 12. Pawła Czepiela z rodz. z Krakowa
 13. Jacka Czepiela z rodz. z Krakowa
 14. siostry Marii Czepiel z Krakowa
 15. OSP w Kadczy
 16. Stanisława Majerskiego z rodz.
 17. Wojciecha Majerskiego
 18. Anny i Krzysztofa Owsianka
 19. Barbary Stolarskiej
 20. Zofii Piszczek
 21. Andrzeja i Oli Piszczek
 22. Andrzeja i Łucji Udziela ze Szczecina
 23. brata Władysława Piszczka
 24. Lucyny i Leszka Zembura
 25. Stanisławy i Marka Wilaszek
 26. Teresy i Bogusława Kyrcz
 27. bratanka Stanisława z rodz.
 28. brata Jana z żoną
 29. mieszkańców Złotnego i Homrzysk
 30. mieszkańców Złotnego i Homrzysk

zostaną odprawione przez O. Marka Kordeckiego w Rzymie
od 1 lutego 2024 roku