Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Ks. Zbigniew Kołodziej od:

 1. Marii Tomasiak z Jazowska
 2. Barbary Kowalskiej – Tokarz z Jazowska
 3. Józefa Tokarz z Jazowska
 4. Celiny i Mirosława Cebula z rodz.
 5. Marszyckich z Jaworek
 6. nauczycieli i pracowników SP w Gaboniu
 7. dyrektora SP w Gaboniu
 8. Danuty i Jerzego Florek
 9. Haliny i Kazimierza Cabała
 10. Ireny i Wojciecha Mamala z rodz.
 11. Kazimierza Czerpaka z rodz.
 12. Peciaków z Gabonia
 13. Agnieszki i Stanisława Łatka z rodz. z Gabonia
 14. Krystyny i Pawła Twardowskich z Gabonia
 15. Michała i Marii Rams
 16. Tomasza i Anny Kołodziej z rodz. z Obidzy
 17. Bogusława i Haliny Bieryt z rodz. z Gabonia
 18. Sylwii i Stanisława Florek z dziećmi z Gabonia
 19. Stanisława i Anny Potoniec z rodz.
 20. mieszkańców z Grabki i Podgrabki
 21. mieszkańców z Grabki i Podgrabki
 22. mieszkańców z Grabki i Podgrabki
 23. mieszkańców z Grabki i Podgrabki
 24. mieszkańców z Grabki i Podgrabki
 25. mieszkańców z Grabki i Podgrabki
 26. Jana Świteckiego z rodz.
 27. Andrzeja Kuliga z rodz.
 28. Lucyny i Jana Pierzchała
 29. Beaty i Lucjana Pałka z Gabonia
 30. Piotra Cebuli z rodz.

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 1 lutego 2024 roku