Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Stanisława Kozik od:

 1. Mariusza Twardowskiego z rodz.
 2. Zofii Kozik z dziećmi
 3. Jana i Renaty Klag z rodz.
 4. Agnieszki i Bartosza Ociepka
 5. Czesławy i Tadeusza z Zagorzyna
 6. Henryka i Kazimiera Warzechów
 7. Renaty i Łukasza Jawor z rodz.
 8. Patrycji i Krzysztofa Warzechów z Zagorzyna
 9. Heleny, Mateusza i Pawła Szewczyk
 10. rodziny Marcinkiewiczów
 11. Marii i Tadeusza Madziar
 12. koleżanek i kolegów z pracy córki Marysi
 13. Michaliny Słowik z mężem i dziećmi
 14. Ewy Klag
 15. Danuty i Antoniego Klag ze Świniarska
 16. Barbary Klag
 17. Anny Klag
 18. Ludwiki Klag
 19. doradców życia rodzinnego Poradni Rodzinnej w Starym Sączu
 20. pracowników BATPOL
 21. pracowników BATPOL
 22. pracowników BATPOL
 23. pracowników BATPOL
 24. Mariusza Batosza z żoną
 25. Macieja Batosza z żoną
 26. Mariana z rodz. z Biecza
 27. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Gabonia
 28. Małgorzaty Kozik
 29. Anny i Daniela Popardów
 30. Teresy i Zbigniewa Nowaków

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 1 lutego 2024 roku