Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Władysław Niemiec od:

 1. Barbary Stolarskiej
 2. Barbary Szczurek z rodz.
 3. Julii Jawor z rodz.
 4. Henryka i Marii Jawor
 5. Zuzanny i Szymona Bieryt
 6. Izabeli i Marka Pociecha
 7. Aliny i Jerzego Rar z rodz.
 8. kuzyna Romana z rodz.
 9. kuzyna Wiesława Majerskiego
 10. cioci Weroniki Majerskiej
 11. Elżbiety Szuler
 12. Zofii i Krzysztofa Słowik z rodz.
 13. Janiny i Jerzego Michalików
 14. Wspólnoty Sióstr z Zaborowa
 15. Wspólnoty Sióstr w Tuchowie
 16. Eweliny Ryś
 17. Anny i Jakuba Potoczek
 18. Przemysława Potoczka
 19. Zofii i Józefa Potoczek
 20. Sióstr z Grona Siostry Agnieszki
 21. Barbary i Władysława Lempas – sąsiadów z Rytra
 22. Sylwii i Kazimierza Bagnickich z dziećmi – sąsiedztwa z Rytra
 23. Barbary i Tadeusza Zaremba
 24. Szwarkowskich
 25. rodziców i dzieci ZSP w Kadczy
 26. Dyrekcji, nauczycieli i pracowników ZSP w Kadczy
 27. Krystyny Dziedzic z dziećmi
 28. Magdaleny
 29. brata Krzysztofa z żoną i dziećmi
 30. siostry Agnieszki

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Brazylii
od 10 lutego 2024 roku