Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Wincenty Stanisz od:

 1. Jarosława Pogwizda
 2. Heleny i Antoniego Chronowskich
 3. Danuty i Czesława Pogwizd
 4. Koła Łowieckiego DASZBÓR
 5. Koła Łowieckiego DASZBÓR
 6. Bernadetty i Jana Kołodziej z dziećmi
 7. Danuty i Antoniego Lizoń
 8. Daniela i Alicji Lizoń
 9. Krystyny i Zbigniewa Wielosik z rodz.
 10. Kazimierza Steca
 11. Stanisława i Małgorzaty Florek
 12. bratanicy Haliny z rodz.
 13. Antoniego i Marii Florek
 14. Henryka i Teresy Majerskich
 15. Agaty i Władysława Majerskich
 16. Michała i Marii Rams z Gabonia
 17. Teresy Pierzga ze Starego Sącza
 18. Agaty i Edwarda Jasińskich
 19. Jadwigi i Sławomira Pietruszków
 20. Majkrzaków
 21. Małgorzaty Majkrzak
 22. Marii i Krzysztofa Skrabów
 23. Angeliki i Mirosława Zabrzeskich
 24. Marii i Bolesława Stanisz
 25. znajomego z pracy Holi Kościelnej Józefa Sajdaka
 26. Bernadety Waśko z Łukowicy
 27. Stanisława i Tadeusza Tokarczyk
 28. Zofii i Stanisława Majerskich
 29. Zofii i Eugeniusza Gromalów
 30. Agnieszki i Ryszarda Bugajskich

zostaną odprawione przez Ks. Andrzeja Pławiaka w Ścinawie
od 1 lipca 2024 roku