Zapraszamy do relacji z Orszaku Trzech Króli

Fotorelacja na stronie Tarnowskiego Gościa Niedzielnego

 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzej
ściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego
łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazuj
ąc uczucia w tym chlebie.
C.K. Norwid

Drodzy Parafianie, Rodacy na emigracji i Goście!

Więcej…