ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

 Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cier­piących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupeł­ny, w pozostałe zaś dni roku - cząstkowy Jest to odpust pod zwykłymi warunkami – spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;  przyjąć komunię świętą i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. W intencjach Ojca Świętego można odmówić: 1 OJCZE NASZ i 1 ZDROWAŚ MARYJO lub odmówić jakąkolwiek inną modlitwę.

Więcej…

 Przygotowanie do bierzmowania dla uczniów klas trzecich gimnazjum

Więcej…