Dziękczynienie za przyjęte po raz pierwszy sakramenty Pokuty i Eucharystii

Dzieci z klas drugich Szkoły Podstawowej w Jazowsku i w Kadczy w ramach dziękczynienia za przyjęty po raz pierwszy Sakrament Pokuty i Eucharystii, udały się 16 maja wraz z rodzicami, wychowawcami i katechetami na dziękczynną pielgrzymkę. Tego roku miejscem w którym dziękowały za przyjęte sakramenty było Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.                            

Więcej…

A jeśli do czego pragnę Was zachęcić i zapalić,
to abyście nie przestali nawiedzać tego sanktuarium.

                                                                                  Jan Paweł II

 

Zatem i z naszej parafii wyruszyła pielgrzymka autokarowa do Kalwarii Zebrzydowskiej. W słoneczny sobotni dzień  23 marca o 8.00 pod przewodnictwem duszpasterskim Ks. Marcina.

Uczestnicy pielgrzymki byli bardzo zróżnicowani pod względem wiekowym. Począwszy od uczniów szkoły podstawowej, poprzez młodzież, młodych rodziców, i osoby bardziej dojrzałe wiekowo.

Więcej…