There are no images available in the gallery.


Drodzy Parafianie,

   Wspominając corocznie wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, stajemy wobec wielkiej Tajemnicy jaką jest Zmartwychwstanie Chrystusa, której nie można zaprzeczyć a którą głosimy każdego dnia w czasie Eucharystii.

   Z okazji świąt Wielkiej Nocy pragniemy, życzyć wszystkim Parafianom, aby Ta Tajemnica stała się przedmiotem refleksji przy Grobie Pańskim.

   Niech blask Zmartwychwstałego promieniuje na każdy dzień życia i codziennej pracy rozpraszając wszelkie mroki i cienie codzienności.

   Niech Zmartwychwstanie Chrystusa napełnia Was radością, pokojem i nadzieją, że śmierć można pokonać miłością.

 

 

„Zebrali się u Piłata wyżsi kapłani
      i faryzeusze i powiedzieli: Rozkaż więc
     aby pilnowano grobu aż do trzeciego dnia,
     żeby czasem  Jego uczniowie nie przyszli ,
     nie  wykradli Go i nie rozpowiadali wśród

      ludzi, ż powstał z martwych. I ostatnie
     oszustwo byłoby gorsze od pierwszego.”

                                               Mt 27, 63-64

 

 

Drodzy Parafianie,

 

  Wspominając corocznie wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, stajemy wobec wielkiej Tajemnicy jaką jest Zmartwychwstanie Chrystusa, której nie można zaprzeczyć a którą głosimy każdego dnia w czasie Eucharystii.

   Z okazji świąt Wielkiej Nocy pragniemy, życzyć wszystkim Parafianom, aby Ta Tajemnica stała się przedmiotem refleksji przy Grobie Pańskim.

   Niech blask Zmartwychwstałego promieniuje na każdy dzień życia i codziennej pracy rozpraszając wszelkie mroki i cienie codzienności.

   Niech Zmartwychwstanie Chrystusa napełnia Was radością, pokojem i nadzieją, że śmierć można pokonać miłością.