ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

 Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cier­piących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupeł­ny, w pozostałe zaś dni roku - cząstkowy Jest to odpust pod zwykłymi warunkami – spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;  przyjąć komunię świętą i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. W intencjach Ojca Świętego można odmówić: 1 OJCZE NASZ i 1 ZDROWAŚ MARYJO lub odmówić jakąkolwiek inną modlitwę.

 

Od­pust zupełny można zyskać (dla jednej duszy w czyśćcu cierpią­cej) -  jeden raz na dzień.

Wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i od­mówią tam OJCZE NASZ i WIERZĘ W BOGA, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramentalna, komunia św. i modlitwa w intencji Ojca św.

Odpust ten można zyskać od południa dnia poprzedniego aż do północy z drugiego na trzeciego listopada.

W intencjach Ojca Św. można odmówić np. jedno „Ojcze nasz" i jedno „Zdrowaś Maryja" lub jakąkolwiek inną modlitwę. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych wa­runków, wówczas odpust ten będzie tylko cząstkowy.

Ponieważ nie jesteśmy pewni, co do posiadania odpowiedniej dyspozycji, dlatego można więcej razy wypełnić warunki wyma­gane do zyskania odpustu zupełnego.