Diecezjalne Dziękczynienie za Sakrament Bierzmowania

Stary Sącz, 11 czerwca 2016 r.

Ks. Biskup zaprasza młodzież, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania (klasy trzecie gimnazjum i starsi) na wspólne dziękczynienie za dar Ducha Świętego. Wyjazd z parkingu przy kościele o godz. 9.00 (przy szkole w Kadczy godz. 9.05). Planowany powrót ok. godz. 13.30. Koszt wyjazdu - 10 zł - wpłata przy wyjeździe. Zgłoszenia można dokonać przez kontakt na portalu facebook. Należy zabrać  ubranie stosowane do pogody (szczególnie nakrycie głowy przy słonecznej pogodnie) i zgodę wg poniższego wzoru:

 

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ

 Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ mojej córki ………………………………………  na wyjazd do Starego Sącza w dniu 11.06.2016 r. Na koniec spotkania zapewniony jest posiłek.

 - adres zamieszkania: …………………………………………………………………………... 

- telefon domowy wraz z numerem kierunkowym …………………………………………….

 - tel. Komórkowy dziecka ……………………………………………………………………… 

Zobowiązuję dziecko, aby nie oddalało się od grupy uczestników bez zgody opiekuna 

Wyrażam  zgodę  na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.

Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce. 

…………………………………………..                                     …………………………………………

              miejscowość, data                                                           podpis rodzica

 

Plan spotkania:

9.30 – koncert ewangelizacyjny w wykonaniu zespołu Genezareth (WSD w Tarnowie)

10.30 – Celebracja: Nieugięci i nietknięci dla Jezusa (ks. Piotr Adamczyk, Opoka Stary Sącz)

11.30 – Msza święta

12.30 – Agapa i zakończenie spotkania