Wigilia w rodzinie - przebieg i wyjasnienie symboli

Poniżej zamieszczamy propozycję przygotowania Wieczerzy Wigilijnej i znaczenie świątecznych symboli:

 

a)     Osoba prowadząca (często głowa rodziny) zapala świecę wypowiadając słowa: Światło Chrystusa. Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki

b)    Śpiew kolędy np. Gdy się Chrystus rodzi

c)     Osoba prowadząca dokonuje krótkiego wprowadzenia o tajemnicy Narodzenia Chrystusa. Czyta następnie fragment Ewangelii (Łk 2, 1-14)

d)    Wspólny śpiew kolędy Bóg się rodzi

e)     Modlitwa wiernych w różnych intencjach dotyczących świata, diecezji, modlącej się rodziny.

f)      Łamanie się opłatkiem i życzenia

g)     Modlitwa przed posiłkiem i spożywanie wieczerzy wigilijnej 

Symbole świąteczne:  

Choinka: Wiecznie zielone drzewko symbolizuje rajskie drzewo życia, świadek grzechu Adama i Ewy. Zapowiedź drzewa krzyża. Jabłka (na drzewie życia, dzisiaj zastąpione bombkami), wijące się łańcuchy (wąż kusiciel). W Polsce w okresie zaborów, łańcuchy na choince oznaczały zniewolenie ojczyzny.

Gwiazda: Gwiazda prowadząca mędrców. Światło Bożej łaski, które prowadzi na spotkanie z Bogiem.

Opłatek: Nawiązanie do starochrześcijańskiego zwyczaju święcenia chlebów, tzw. eulogii. Nie był to chleb konsekrowany, lecz chleb składamy podczas Mszy św. na ołtarzu. Zanoszono go tym, którzy nie mogli wziąć udziału w Eucharystii jako znak duchowej jedności braterskiej.

Siano i słoma: Symbolika ubóstwa Świętej Rodziny i przypomnienie, że Jezus został złożony w żłobie.

Puste miejsce przy stole: Nawiązuje do staropolskiej tradycji zaduszkowego charakteru wieczerzy wigilijnej. Wyraża jedność z nieobecnymi, otwartość na każdego człowieka potrzebującego, oczekiwanie na Chrystusa.