There are no images available in the gallery.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzej
ściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego
łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazuj
ąc uczucia w tym chlebie.
C.K. Norwid

Drodzy Parafianie, Rodacy na emigracji i Goście!

 

Zakończył się adwent - czas radosnego oczekiwania na Święta Narodzenia Pańskiego. Oto Panna zrodziła nam Emmanuela, Boga z nami.

Z tej okazji pragniemy Wam wszystkim życzyć, aby czas Bożego Narodzenia był pełen radości z faktu, że Bóg stał się człowiekiem, że stał się jednym z nas.

Niech Bóg, który przyjął ludzkie Ciało i przyszedł na świat w ubogiej stajence, znajdzie miejsce w naszych sercach, rodzinach, miejscach pracy a przede wszystkim w naszych sercach.

Niech pośród nas wszystkich zagości prawdziwa miłość i radość, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas”.


                                                                                                                        Życzą:     

Duszpasterze