"Słowo i Chleb Eucharystii,

tajemnica i dar paschalny,

pozostają przez wieki jako nieustanna pamiątka

męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa!

 

Dzisiaj, w Święto Zmartwychwstania, my także

powtarzamy z wszystkimi chrześcijanami na świecie:

Zostań z nami, Jezusie, ukrzyżowany i zmartwychwstały!

Zostań z nami, wierny Przyjacielu i pewna ostojo

dla ludzkości kroczącej drogami czasu!"

św. Jan Paweł II

 

Drodzy Parafianie, Goście i Rodacy na emigracji!

Przeżywając najważniejsze święta chrześcijańskiej wiary powracamy do Wieczernika, na Kalwarię i do pustego Grobu. To tajemnica Paschy Chrystusa, jego przejścia ze śmierci do życia.

W tych wyjątkowych dniach pragniemy Wam życzyć, głębokiego i radosnego przeżycia świąt Zmartwychwstania Pana. Niech religijne doświadczenia, osobiste refleksje i dobre postanowienia

prowadzą do głębokiej wiary, że Chrystus nieustannie jest z nami, idzie obok nas jak niegdyś obok uczniów idących do Emaus, chce rozjaśniać nasze ciemności i nadawać  sens często trudnej codzienności.

Powtarzajmy i my każdego dnia umocnieni doświadczeniem Zmartwychwstania Pana: Pozostań z nami, Panie!

życzą

Kapłani z Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

z Jazowska