Wizytacja w Parafii pw. Narodzenia NMP w Jazowsku

Ks. bp Stanisław Salaterski – 2-3. 05. 2018 r. 

2. 05. 2018 - środa

14.00 - Przyjazd do parafii i modlitwa na cmentarzu przy grobie kapłańskim

15.00 - Odwiedziny ks. Zbigniewa Kołodzieja - emeryta

16.00 – Odwiedziny u chorych

17.00 – Spotkanie z Radą Parafialną, szafarzami i wolontariuszami Caritas

18.00 – Msza św. z udziałem księży z dekanatu Łącko i rodaków połączona z udzieleniem             sakramentu bierzmowania młodzieży klas III gimnazjum

Po mszy: spotkanie z dziećmi i młodzieżą zaangażowanymi w duszpasterstwo parafialne:             Lektorzy i     ministranci, Młodzi na progu – animatorzy, DSM, uczestnicy kolędy misyjnej, Grupa młodzieżowa

19.30 – Spotkanie z kapłanami z dekanatu Łącko i rodakami

 

3. 05. 2018 - czwartek

7.00 – Msza św. z kazaniem

Po Mszy św. spotkanie z: Bractwem Różańcowym, SHNSPJ i SHNSNMP, Apostolstwem             Dobrej Śmierci

9.00 – Brzyna, Msza św. i kazanie

11.00 - SumaMsza św. z kazaniem dla rodzin, OSP z rodzinami. Po mszy św. indywidualne błogosławieństwo dzieci. Zakończenie wizytacji