W związku zarządzeniem Biskupa Tarnowskiego o powołaniu Parafialnych Zespołów Synodalnych ks. Proboszcz powołał Zespół Synodalny w Parafii pw. Narodzenia NMP w Jazowsku w następującym składzie:

 

1.     Ks. Proboszcz Mirosław Papier - przewodniczący

 

 2.     Ks. Krzysztof Ceglarz - sekretarz

3.     Ks. Mieczysław Smoleń

4.     Ks. Stanisław Czernecki

5.     Ks. Zbigniew Kołodziej

6.     P. Henryk Majkrzak

7.     P. Tomasz Owsianka

8.     P. Andrzej Ligas

9.     P. Andrzej Janik

10.                       P. Grzegorz Olszewski

11.                       P. Piotr Stec

12.                       P. Tadeusz Zaremba

13.                       P. Grzegorz Słowik

14.                       P. Tomasz Zaskwara

15.                       P. Józefa Poparda

16.                       P. Wanda Talarczyk

17.                       P. Maria Łatka

18.                       P Maria Kozieńska

19.                       P. Rozalia Wyrostek

20.                       P. Bogusław Łatka

21.                       P Stanisław Szwarkowski