Przed bierzmowaniem 2019
Ze względu na zebrania z rodzicami w szkole - aktualizacja.
W najbliższym czasie odbędą się spotkania przed bierzmowaniem, w środę 19.09 o 18.00 dla klas III gimnazjum, w PONIEDZIAŁEK 17.09 o 18.00 dla klas VIII. Do bierzmowania zgłasza rodzic dlatego na spotkaniu konieczna jest obecność jednego z rodziców.