Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

+ Maria Zbozień  – msze św. z okazji pogrzebu odprawione jako gregorianka przez ks. Marka Kordeckiego   od 1 lipca 2019 r. z intencji:

 

1.     przyjaciół z Piewnicznej

2.     Teresy i Józefa Baran

3.     Wójta i prac. Gminy w Rytrze

4.     rodz. Mardułów

5.     Krystyny i Antoniego Leśniak

6.     Małgorzaty i Tadeusza Leśniak

7.     Weroniki i Janusza Poparda

8.     Jana Sutora z rodz.

9.     rodz. Banasiaków

10.                       chrześniaka Józefa

11.                        chrześniaka Józefa

12.                        kuzynki Stanisławy Podobińskiej

13.                        Ryszarda Podobińskiego

14.                        Heleny i Stanisława Biel

15.                        Urszuli Bochniarz z rodz.

16.                        Wandy i Eugeniusza Talarczyk z dziećmi

17.                        Teresy i Bogusława Kyrcz

18.                         szwagra Eugeniusza Zboźnia

19.                        Stanisławy Kyrcz

20.                        Pracowników Firmy ERSBET

21.                        Pracowników Firmy ERSBET

22.                         Marty i Stanisława Klag

23.                        Stanisławy Jawor

24.                        rodz. Mamiaków

25.                        rodz. Stuczków

26.                        prac. firmy Jana Biela

27.                        Józefa Augustyna

28.                        Marii i Kazimierza Gębacz

29.                        Ireny Zbozień

30.                        Marii i Ryszarda Poręba