Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

+ Stanisława Bober   – msze św. z okazji pogrzebu odprawione przez ks. Mirosława Buszka od 1 października 2018 r. z intencji:

 

1.     Kamili i Michała Piksa

2.     Elżbiety i Tomasza Bober

3.     Piotra Sawina z rodz.

4.     Krystyny i Andrzeja Zboźniów

5.     Katarzyny i Sławomira Najduch z rodz.

6.     rodz. Bobrów z Cyganowic

7.     Stanisława Kaweckiego z rodz.

8.     Ireny i Kazimierza Maciuszek ze Szczereża

9.     Andrzeja Sajdaka z rodz.

10.                        Stanisławy i Henryka Czepielik z Zagorzyna

11.                        rodz. Młynarczyków z Łącka

12.                        Prac. Centrali Łąckiego Banku Spółdzielczego

13.                        Zarządu i Prac. Łąckiego Banku Spółdzielczego

14.                        Rady Nadzorczej Łąckiego Banku Spółdzielczego

15.                        Jolanty i Jacka Bober

16.                        Zofii Piksa z Olszany

17.                        Rusnarczyków z Łącka

18.                        Firmy Owoc Łącki

19.                        Firmy Owocpol

20.                        Gąsiorowskich z Juraszowej

21.                        Katarzyny i Kazimierza Stec

22.                        Prac. ŁBS - POK Łącko Rynek

23.                        Krystyny i Konrada Ząbek z rodz.

24.                        Danuty i Jana Biel z Kadczy

25.                        sąsiadów Bawełkiewiczów

26.                        Celiny i Stanisława Maciuszek

27.                        Sołtysów Gminy Łącko

28.                        Sołtysów Gminy Łącko

29.                        Sołtysów Gminy Łącko