WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH  2 listopada 2014

1.      Mimo że przypada dziś niedziela, w liturgii celebrujemy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Teksty liturgiczne tego dnia wskazują na zmartwychwstanie, którego oczekujemy, a jest ono przecież centralnym punktem przeżywania każdej niedzieli. Modlimy się zatem dziś za tych wszystkich wierzących, którzy jeszcze oczekują wybawienia. I choć są pewni otrzymanego zbawienia, to jednak potrzebują naszej modlitwy, aby mogli odpokutować kary zaciągnięte z powodu popełnionych grzechów.

2.      Odpust zupełny możemy uzyskać aż do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i spełnienie pozostałych warunków, którymi są: stan łaski uświęcającej, zupełne oderwanie się od grzechu nawet lekkiego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

3.      Przez cały listopad będziemy się również wspólnotowo modlić za naszych zmarłych podczas tradycyjnych wypominków. Różaniec z wypominkami codziennie o godz. 16:30. Brzyna o godz. 16:00 do soboty.

4.      Spotkanie dzieci z klas drugich szkoły podstawowej wraz z rodzicami w środę o godz. 16:30.

5.      Spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej w środę po wieczornej Mszy św.

6.      Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od 15:00.

7.      Spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z klas trzecich gimnazjum wraz z rodzicami w czwartek o godz.16:30.

8.      W tym tygodniu wypada I piątek miesiąca. Spowiedź w piątek od 16:00. Adoracja SHNSPJ po Mszy św. wieczornej.

9.      Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

10.  Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na tacę i ofiary indywidualne na utrzymanie naszej parafii i dzieła duszpasterskie.

11.  Wszystkim solenizantom obecnego tygodnia składamy najlepsze życzenia obfitości Bożych łask i opieki Matki Bożej.