PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                 18 marca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

2.     Rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne. Witamy w naszej parafii Ojców Redemptorystów Marka i Pawła. Zachęcamy do udziału w tych ćwiczeniach duchowych. Spowiedź wielkanocna we wtorek od godz. 13:00 - 15:00 i od 15:30 - 17:00.

3.     Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 15:00, a na zakończenie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

4.     Droga krzyżowa ulicami parafii w piątek po Mszy św. wieczornej. Tradycyjnie pójdziemy na Grabkę i Podgrabkę. Druhów strażaków prosimy o zapewnienie bezpieczeństwa na drodze.

5.     Za tydzień Niedziela Palmowa, rozpoczynająca uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia. Na wszystkich Mszach Świętych błogosławieństwo palm. Procesja z palmami na Mszy św. o godz. 11:00, a po Mszy św. konkurs palm. Sładka w Niedzielę Palmową jest przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

6.     Z posługą sakramentalną do osób starszych i chorych udamy się w Wielką Środę od godz. 14:00. Prosimy o zgłaszanie tych osób w zakrystii i zapewnienie 2 samochodów.

7.     Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na utrzymanie naszej świątyni i dzieła duszpasterskie.

8.     Przy bocznym ołtarzu została wystawiona skarbona na ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego. Bóg zapłać za każdą ofiarę!

9.     W zakrystii są rozprowadzane baranki wielkanocne i paschaliki na wielkanocny stół. Składając ofiarę 5 zł wspieramy najuboższych. Caritas parafialna przed świętami wielkanocnym pragnie wspomóc osoby starsze samotne, żyjące w trudnych warunkach bonami do apteki i sklepu spożywczego. Ofiary na ten cel prosimy składać do skarbony św. Antoniego. Nie będzie zbiórki żywności w Wielką Sobotę.

10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

11. Wszystkim solenizantom obecnego tygodnia składamy najlepsze życzenia obfitości Bożych łask i opieki Matki Bożej.

12. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Stefan Korona z Kadczy. Polecamy jego nieśmiertelną duszę miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.