6 STYCZNIA 2021 MŁODZIEŻ BĘDZIE ROZPROWADZAĆ KREDĘ I KADZIDŁO C + M + B 2021   […]
Drodzy Bierzmowani!   W imieniu nas – duszpasterzy i całej parafii pragniemy gorąco podziękować Wam za […]
DROGA SIOSTRO! DROGI BRACIE!   „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe […]
!!! POWIĘKSZYŁO SIĘ GRONO MINISTRANTÓW NASZEJ PARAFII !!! Uroczystość odbyła się 20 grudnia. Ks. Proboszcz Mirosław […]