Intencje Mszalne /28.08 - 03.09.2017 r./

Data

Godz.

Intencja

   Poniedziałek

  28.08.2017

6.00

1.   W int. Wiesławy i Józefa - w 24 rocznicę ślubu. /Dz.- bł./

2.   O szczęśliwe Rozwiązanie dla matki i zdrowie dla dziecka

Poza Parafią 

1.† Rozalia Gonciarz - od Haliny i Mariana Polakiewicz 

2.† Rozalia Gonciarz - od Stanisławy i Tadeusza Soboń /Ks. K

18.00

   † Antoni Cebula - od syna Mirosława z rodz.

  Wtorek

  29.08.2017

6.00

1.† Barbara i Andrzej Pierzchała

2.   O zdrowie i błog. Boże w pracy dla syna Jana i Stanisława oraz wnuczka Grzegorza

Poza Parafią 

1.† Rozalia Gonciarz - od Marii i Antoniego Pacyna

2.† Rozalia Gonciarz - od Zofii Stec z rodziną /Ks. K

18.00

   † Józefa i Stanisław Zaskwara - w rocznicę śmierci

  Środa

  30.08.2017

6.00

1.   W int. Kariny i Roberta - w 15 rocznicę ślubu. /Dz.- bł./ - od rodziców

2.† Julia Florian - w 7 dniu po śmierci

Poza Parafią 

1.† Rozalia Gonciarz - od wnuczki Agnieszki z rodziną

2.† Rozalia Gonciarz - od siostry Józefy Pierzchała z rodziną /Ks. P

18.00

1.   W int. Kamila - w 18 rocznicę. /Dz.- bł./ - od rodziców i rodzeństwa

2.† Maria Bieryt - od córki Bożeny z rodziną

  Czwartek

  31.08.2017

6.00

   † Jan Madziar - od prac. Szkoły Podstawowej w Nawojowej

Poza Parafią 

1.† Rozalia Gonciarz - od córki Krystyny  

2.† Rozalia Gonciarz - od rodziny Madziarów i Piksów /Ks. P

3.† Józefa Florek - od Antoniny i Piotra Duda /Ks. K

18.00

1.† Stefania Majerska - w rocznicę śmierci

2.   W int. Stanisławy i Stanisława z rodziną /Dz.- bł./

 Piątek

  01.09.2017

6.00

1.† Bronisław Klimek - z okazji Imienin

2.   W int. Doroty i Rafała Gadzina  - w 10 rocznicę ślubu. /Dz.- bł./

6.30

   † Michalina Stawiarska - w 4 rocznicę śmierci i mąż Józef

Poza Parafią 

   † Józefa Florek - od rodziny Szkaradek z dziećmi

Brzyna

   † Anna i Piotr Surma oraz synowie Józef i Jan

18.00

1.   Wynagrodzenie za grzechy przeciw Najświętszemu Sercu Pana

      Jezusa z prośbą o nawrócenie grzeszników i Miłosierdzie Boże nad

      światem oraz opiekę Matki Bożej i naszą Parafią i całą Ojczyzną           

      i zachowanie  od klęsk żywiołowych - intencja HS NSPJ

2.   Podziękowanie za Zbiory - od mieszkańców Łazów Wyżnych

 

Sobota

  02.09.2017

6.00

1.   Wynagrodzenie za grzechy przeciw NS NMP z prośbą o nawrócenie

      grzeszników i opiekę Matki Najświętszej nad naszą Parafią i całą

      Ojczyzną - intencja HS NSNMP

2.† Stefan Stolarski - z okazji Imienin

6.30

1.   W int. Agaty i Marka  - w 1 rocznicę ślubu. /Dz.- bł./

2.† Stefan Basta - z okazji Imienin

Poza Parafią 

   † Józefa Florek - od Stanisława i Anny Florek z Bytomia

18.00

1.† Stefan Skrzekut - z okazji Imienin

2.† Stefan Podobiński - z okazji Imienin

 

  Niedziela

  03.09.2017

7.00

1.   Z Róży Ojców Tadeusza Piksa. /Dz.- bł./ dla Członków Róży i ich rodzin

2.    Z Róży Matek Stanisławy Poparda. /Dz.- bł./ dla Członkiń Róży i ich rodzin

9.00

   † Stefan Rams, Teofil i Aniela Tokarczyk

11.00

1.† Eugeniusz Kozieński - w 2 rocznicę śmierci

2.   Za Parafian

16.00

   † Stanisław Dziedzic, Janina, Tadeusz, Przemysław

Brzyna

      W int. Krystyny i Krzysztofa  - w 23 rocznicę ślubu. /Dz.- bł./