Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

+ Stanisław Psonak   – msze św. z okazji pogrzebu odprawione jako msze św. gregoriańskie przez ks. Roberta Biela od 1 czerwca 2017 r. z intencji:

 

1.     Tadeusza i Zofii Hebda z Tylmanowej

2.     Antoniny Hebda

3.     Marii i Jana Bodziarczyk z Tylmanowej

4.     Barbary i Jana  Łatka

5.     Małgorzaty i Szczepana Duda z rodz.

6.     Małgorzaty i Szczepana Duda z rodz.

7.     Krystyny i Mariana Majerskich z Kadczy

8.     Jadwigi i Stanisława Piętka z Gołkowic

9.     Danuty i Jerzego Florek

10.                        Józefa Garwola

11.                        Kazimierza i Katarzyny Biel z rodz.

12.                        Wiesława Węglarza z rodz.

13.                        rodz. Jurkowskich z Tylmanowej

14.                        Anny i Szczepana Owsianka z rodz.

15.                        Teresy i Ryszarda Janik

16.                        Marii i Kazimierza Klag

17.                        Janiny i Adama Ząbek

18.                        rodz. Dudów z Zarzecza

19.                        sąsiadów Zaskwarów

20.                        Janiny z rodz. z Obidzy

21.                        Lucyny z dziećmi z Obidzy

22.                        Marii i Marka Rychlec z rodz.

23.                        Zofii z Łącka

24.                        Jerzego Kołodzieja z Łącka

25.                        Krzysztofa i Teresy Kołodziej z rodz.

26.                        Grzegorza i Małgorzaty Kołodziej z rodz.

27.                        Dominiki i Krzysztofa Rams z rodz.

28.                        rodz. Stawiarskich i Jurkowskich

29.                        Piotra Stawiarskiego

30.                        kolegi Tadeusza Tokarczyka z Brzyny


+ Stanisław Psonak   – msze św. z okazji pogrzebu odprawione jako msze św. gregoriańskie przez ks. Roberta Biela od 1 lipca 2017 r. z intencji:

1. Pracowników Nadleśnictwa w Starym Sączu

2. Pracowników Nadleśnictwa w Starym Sączu

3. Pracowników Nadleśnictwa w Starym Sączu

4. Pracowników Nadleśnictwa w Starym Sączu

5. Pracowników Nadleśnictwa w Starym Sączu

6. Pracowników Nadleśnictwa w Starym Sączu

7. Pracowników Nadleśnictwa w Starym Sączu

8. Pracowników Nadleśnictwa w Starym Sączu

  9. Jana Dudy z rodz.

10. Jana Dudy z rodz.

11. Małgorzaty i Eugeniusza Potoniec

12. Leonii Kołodziej z Łazów Brzyńskich

13. Anny i Krzysztofa Olchawa

14. Rodz. Mików

15. Zakładu Stolarskiego Aleksandra i Adam Grońscy

16. Janiny Łopatka

17. Rodz. Ogorzałych

18. Jana Stawiarskiego z Kadczy

19. Rodz. Stolarskich

20. Anny i Edwarda Kołodziej z rodz.

21. Michała Waligóry z rodz.

22. Rodz. Łękawskich z Barcic

23. Rodz. Ćwików

24. Rodz.  Ćwików

25. Rodz. Smoleniów

26. Rodz. Lizoniów

27. Łukasza Lizonia z rodz.

28. Rodz. Pacholarz

29. Sąsiadów

30. Sąsiadów